Prof. Dr. Ferhunde Öktem

TZV Yönetim Kurulu Üyesi, Türk Psikologlar Derneği Etik Kurul BaşkanıShare

Prof. Dr. Ferhunde Öktem