Kongre Hakkında

Türkiye Zeka Vakfının ODTÜ Eğitim Fakültesi iş birliğiyle ve Turkcell ile Uğur Okularının ana sponsorluğuyla düzenlediği V. Zeka ve Yetenek Kongresi tamamlandı.

Kongre Türkiye’nin zekâ ve yetenekle ilglili alanlarda çalışan akademisyenleri, görev yaptıkları okulları dönüştüren öğretmenleri, pek çoğu geleceğin öğretmenleri olacak öğrencileri ve kendi çocukları için en iyisini isteyen aileleri bir araya getirdi.

Türkiye’nin zekâ ve yetenek ile ilgili bu en kapsamlı kongresinde 41 konuşmacı, bin kadar katılımcıya seslendi. Konuşmalara paralel olarak uzmanlar yönetiminde dar katılımlı on atölye çalışması yapıldı. Organizasyonda Türkiye Zeka Vakfının 49 gönüllüsü görev yaptı.

Ferhunde Öktem’in dillendirdiği biçimiyle “Ne Yapsak?” sorusu ise kongredeki tüm konuşmaların arka planında yer aldı. Bu bakımdan kongrenin dikkat çeken bir yönü, konuşmacıların hemen hepsinin eğitime ve başarıya dair pek çok yaygın kabulü sorgulaması oldu.  Mehmet Auf’un Türkiye’de standart kabul edilen başarı formülleriyle nasıl hatalı seçimlere yönlendirildiğini anlattığı konuşması, iki gün boyunca işlenen bu temanın en somut örneğini oluşturdu.

Türkiye’nin çeşitli eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin ve eğitim yöneticilerinin konuşmaları ise eğitimin sadece öğrencilerin değil tüm toplumun dönüşümünde oynadığı rolü gösteren canlı örnekler oldular. Özellikle iki köy öğretmeni, Cevat Ayna ve Dilek Livaneli, aktardıkları deneyimleriyle salona umut verdiler.

Kongrenin son sözünü, Türkiye Zeka Vakfı adına Ziya Selçuk söyledi. Selçuk “Çocuğu ölçme şevhetinden vazgeçmek lazım. Öğretmeni, ebeveyni hiç kimseyi ölçmüyoruz, gücümüz çocuğa yetiyor” dedi. “Madem sınavları kaldırmayı konuşuyoruz; bir arkadaşın önerisi var, KPSS’yi kaldıralım herkes en yakın işe girsin” diyen Selçuk’un espirili ve eleştirel dili sadece Türkiye Zeka Vakfının değil belki de bütün salonun düşüncelerini ve kaygılarını yansıttı. Katılımcılar Kongreden yenilenmiş bir umutla ve heyecanla ayrıldılar.

Beş yıldır bu kongreleri düzenlerken desteklerini gördüğümüz tüm kişi ve kurumlara, değerli görüşlerini bizimle paylaşan konuşmacılara, kongremizi büyük bir heyecanla takip eden ve bizlere de heyecan aşılayan katılımcılara ve organizasyonun en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteren gönüllülerimize bir kez daha teşekkür ederiz.

2018’de yeni bir Zeka ve Yetenek Kongresinde görüşmek üzere…

NEREDE?

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi
Çankaya, Ankara

NE ZAMAN?

4-5 Kasım 2017
Cumartesi, Pazar


"Hayatın en büyük zenginliği: Hayal"

TZV Başkanı Emrehan Halıcı'nın Açış Konuşması

AÇILIŞ

Konuşmacılar hakkında detaylı bilgi ve konuşma başlıkları için isimlere tıklayabilirsiniz.

KONUŞMACILAR

Konuşmacılar hakkında detaylı bilgi ve konuşma başlıkları için isimlerinde tıklayabilirsiniz.

PANEL

"Zeka, Gerçek Hayatta Ne İşe Yarar?"

Panelistler hakkında detaylı bilgi için isimlere tıklayabilirsiniz.

ATÖLYELER

Atölyeler hakkında detaylı bilgi için “Detaylı Bilgi” butonuna tıklayabilirsiniz.

Uğur Okulları

erkenSTEM Atölye Çalışması

Türkiye’de ilk defa Uğur Okullarında uygulanan erkenSTEM yaklaşımı, okul öncesi ve ilkokul kademesinde sorgulayan, analitik düşünen, yaratıcı ve iletişim becerileri yüksek nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi


Turkcell

Zekâ Küpü Projesi

Turkcell Zekâ Küpü tarafından düzenlenecek atölyede eğitmenlere, kodlama ve robotik öğretiminin pedagojik ve akademik etkileri ile kapsayıcı bir eğitim için uzaktan eğitimin önemi konuları anlatılacak. Maker ve kodlama kiti ile öğrencilerin neler ortaya [..]

Detaylı Bilgi


Prof. Dr. Belma Tuğrul

Üçü Bir Arada

Bütün  çocuklar, bireysel  ilgileri, kapasiteleri doğrultusunda  öğrenir. Özellikle bazı kritik  yaş  dönemleri vardır ki   ‘okul öncesi  dönemdeki çocuklar  bu gruba  örnektir’,  bu yaştaki küçük çocuklar, çok hızlı  öğrenirler. 

Detaylı Bilgi


Prof. Dr. Gaye Teksöz

Öyküler Bizi Söyler…

Bu atölye çalışması gerçek öykülerin yaşadığımız yerin, Dünya’nın neresinde olursa olsun, “özel” olduğunu –anlattığına dairdir. “Öyküler bizi söyler” atölye çalışmasının amacı, dört ülkenin (Türkiye, İtalya, İngiltere, Slovenya) gerçek öykülerinden alınacak…

Detaylı Bilgi


Dr. Gökçen Özbek

Kendini Dönüştürebilen Zihinler İçin: Drama

Bir çocuk, diyelim ki, 9 yaşında. Sınıfta oturuyor, önünde bir matematik problemi var. Herkes sessiz. Duvarlardan çarpıp gelen kurşun kalem sesleri kalp atışını daha da hızlandırıyor. Herkes mi biliyor? Yoksa, kağıda öylesine bir şeyler mi karalıyorlar?

Detaylı Bilgi


Prof. Dr. Kemal Yürümezoğlu ve Yrd. Doç. Dr. Burak Karabey

Zihni Sinir Eğitim Ortamı Procesi: Yenilikçi Bilim-Matematik Deneyleri

Türkiye’de inovasyon kelimesinin kendisine en uygun anlam bulduğu yer,  İrfan Sayar’ın “Zihni Sinir” karakterinin ortaya koyduğu projelerdedir.

Detaylı Bilgi


Yrd. Doç. Dr. Özlen DEMİRCAN

STEM’li Etkinlikler

Çocuklar bilim yaparken kendilerinden bir şey bulmadıkça, neden ve ne için yaptıklarını bilmedikçe, kendilerini yaptıklarının bir parçası olarak hissetmedikçe bilimi içselleştirmekte güçlük çekerler. Neden bilim yaptığını bilen bireyler ise araştırmacılığı…

Detaylı Bilgi


Yrd. Doç. Dr. Serap Sevimli Çelik

Yakınsak Düşünmeye Iraksak Yaklaşımlar

21. yüzyıl becerileri arasında yer alan ve öğrenci başarısının bütünleyici bir bileşeni olarak görülen yaratıcı düşünme, farklı açılardan bakabilmek, sunulan bilginin, çizilen sınırların, geleneksel düşünme biçimlerinin ötesine geçebilmek, özgün ürünler ortaya çıkarabilmek…

Detaylı Bilgi


Dr. Tülay Üstündağ

Çellodan Ansiklopediye, Şapka Evinden Çocuklara

Çocukların zekâ gelişiminde, okul öncesinden başlayan okuma alışkanlığının değeri araştırmalarla kanıtlanmıştır. Erken yaşlarda kitaplarla tanışan çocukların, çok boyutlu düşünme becerisi ile zihinsel yetenekleri artmakta ve bu beceri onların…

Detaylı Bilgi


KONGRE PROGRAMI

Oturumlar hakkında detaylı bilgi için konuşmalara tıklayabilirsiniz. Atölye salon bilgileri de detaylarda bulunmaktadır.

Ana Sponsorlar

Gümüş Sponsor

Medya Sponsorları

Fuaye

Destekleyenler

Ana Sponsor

Gümüş Sponsor

Medya Sponsorları

Fuaye

Destekleyenler