Zeka ve Yetenek Kongresi

 Türkiye Zeka Vakfı tarafından her yıl düzenlenecek olan Zeka ve Yetenek Kongrelerinin ilki, 21 Aralık 2013’te, Ankara’da toplanıyor. Zeka ve Yetenek Kongreleri; üstün zekalı, üstün yetenekli bireylerin tespit edilmesi, eğitilmesi, desteklenmesi ve izlenmesine ilişkin sorun ve önlemlerin toplu olarak ele alınmasını amaçlıyor. Bunun yanı sıra kongrelerle, konuya ilişkin dünya ve ülke ölçeğindeki gelişmelerin aktarılması ve çok taraflı tartışma zeminlerinin oluşturulması öngörülüyor.

Üstün zeka ve yeteneğe sahip bireylerin potansiyellerinin yaşama geçirilmesine yönelik olarak son dönemde kayda değer bir kararlılık ortaya konmuş durumda. Başta TBMM, Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK olmak üzere, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının konuyla ilgili özel rapor ve belgeler oluşturulmuş olması ve bunların kamuoyunda gördüğü ilgi, söz konusu kararlılığın olumlu yansımaları olarak kendini gösteriyor. Bu çalışmalar umut verici görünmekle birlikte, üstün zekalı ve üstün yetenekli bireylerin saptanarak yaşamın her alanında desteklenmesi yönünde daha köklü, daha somut atılımlara ihtiyaç duyuluyor. Konuya da, sorunun bu bireylerde değil, onların toplumla bütünleşmesine engel oluşturan dinamiklerde olduğunu bilen bir bakış açısıyla yaklaşılması önem taşıyor.

Zeka ve Yetenek Kongresi bu ihtiyaçtan hareketle, katılımcılarını, son dönemdeki çalışma ve uygulamaları bir kez de bir arada ele almaya davet ediyor.

Devamı

Türkiye Zeka Vakfı Hakkında

Türkiye Zeka Vakfı  1995 yılında; bilgiye, zekaya, insana ve entellektüel değerlere daha fazla önem verilmesini sağlamak amacıyla yola çıkmıştır.

Vakıf, kurulduğu yıldan itibaren üstün zekâlı ve üstün yetenekli çocukları tanılama, eğitme ve destekleme konularında hem bu çocukların hem de ailelerinin, eğitimcilerin ve ilgili diğer kurumların soru ve sorunlarını kapsayan pek çok çalışma gerçekleştirmiştir.

Düşünme, algılama, mantık yürütme, karar verme ve problem çözme yetenekleri gelişmiş, çevreye ve değişen koşullara uyum gösterebilen, sanata, araştırma-geliştirmeye, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yüksek insan gücünün yetiştirilmesi ve teşvik edilmesine yardımcı olmak, bu amaçla stratejiler belirlemek ve bu stratejileri korumak ve geliştirmek en önemli hedefleri arasında yer almaktadır.

Bilgi üretimine katkıda bulunmak ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanmak üzere bireylerde sahip olunması gereken yetenekleri saptamaya, geliştirmeye ve bilgi toplumu olma sürecini hızlandırmaya yönelik projeler gerçekleştirmek; bilim ve sanat dallarında üstün yetenekli kimselerin tespit edilmesi, desteklenmesi ve yeni yeteneklerin yetişmesini sağlayacak altyapıların ve politikaların oluşmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek adına çalışmalarına devam etmektedir.

Devamı